ngũ hành phong thủy

Quan hệ tương sinh tương khắc cần chú ý

Su-tuong-tac-cac-hanh-trong-phong-thuy-1

Dần dà qua học hỏi kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng, thậm chí phong thủy có thể liên hệ với việc phát triển hệ thống