Tướng pháp

Cách để đoán nghề nghiệp chỉ qua bàn tay

20140420-1149-133844633671073780hand-isolated

Ngón giữa có vết chai: thường thấy ở người làm việc trên bàn giấy, đặc biệt là những nhà viết tiểu thuyết hoặc viết kịch.

Thói quen và những biểu hiện của sự Phá Tài

di-dau-cuoi-toi-truoc

Người khi nằm ngồi thường hay rung chân đùi chứng tỏ một tâm lý bất định, cho nên người này đối với vấn đề xử