tỳ hưu trưng bày

Tỳ hưu đá hắc ngà hút vận may tài lộc H011

Tỳ hưu đá hắc ngà H011 6,732,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh (thạch anh

Tỳ hưu tiêu ngọc công việc thuận lợi HM024

Tỳ hưu tiêu ngọc HM024 7,548,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết đỏ (tại Việt Nam).