ý nghĩa đá quý màu hồng

Đá Quý và những màu sắc tượng trưng

da-thang-sinh

Người ta vẫn nói màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Màu đỏ xuất hiện khắp mọi nơi. Theo quan niệm của