thọ

Ngũ hành của cây cảnh và những điểm cần chú ý

cay-kim-tien

Lý luận về phong thủy vườn tược nhà có sự phân biệt cụ thể cũng như sự kết hợp hài hòa ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,