rung chân rung đùi

Thói quen và những biểu hiện của sự Phá Tài

di-dau-cuoi-toi-truoc

Người khi nằm ngồi thường hay rung chân đùi chứng tỏ một tâm lý bất định, cho nên người này đối với vấn đề xử