quan công ngồi

Quan công hợp kim vàng trừ tà H280G

Quan công hợp kim vàng H280G 798,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công ngồi nhỏ, bằng hợp kim vàng (tại Việt Nam).