khối lượng vòng tay

Vòng tay ruby biểu tượng hạnh phúc S878-10350

Vòng tay ruby S878-10350 10,350,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích

Vòng tay ruby sự may mắn S6162-18490

Vòng tay ruby S6162-18490 18,490,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích