pearl

Cách để chọn đá quý theo phong thủy

83d4aa69-73b9-4eb3-8fa0-ecd45770d83a-0

Sinh mệnh tính lúc ta ra đời, thường để xem Tử vi, tướng pháp. Nhưng ta chỉ được sinh ra có một lần trong đời.