không nên vận động mạnh

Điều bạn cần nên tránh trước những bữa ăn

4-kieng-ky-phong-thuy-can-tranh-khi-ke-ban-an

Nếu cơ thể vừa trải qua một quá trình vận động mạnh, lúc này phần lớn huyết dịch vẫn tập trung ở tứ chi, xương