gương phong thủy

Điều cần tránh với những đồ vật phản quang

1308038448-qua-cau-3

Khánh được sử dụng để điều hòa vận khí. Nó làm tán tà khí trong và ngoài nhà, làm dịu hòa và tái định hướng