He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-7946

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-7946

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy ( có giấy chứng nhận ) + Kích thước (dài x rộng): 3.8cm x 2cm + Khối lượng: 20.91g + Ý nghĩa: Là linh vật số 1 trong Phong thủy có tác dụng chiêu hút tài lộc, trừ tà, trấn trạch, bảo trợ sức khỏe và thăng tiến...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-8565

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-8565

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy ( có giấy chứng nhận ) + Kích thước (dài x rộng): 4.8cm x 2cm + Khối lượng: 22.54g + Ý nghĩa: Là linh vật số 1 trong Phong thủy có tác dụng chiêu hút tài lộc, trừ tà, trấn trạch, bảo trợ sức khỏe và thăng tiến...

Phật bản mệnh tuổi mùi S5069-8

Phật bản mệnh tuổi mùi S5069-8

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh -Như Lai Phật ngọc đông linh (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,mang đến điềm lành,Như Lai Phật phù trợ cho người tuổi Mùi được quý nhân phù...

Phật bản mệnh tuổi thân S5069-9

Phật bản mệnh tuổi thân S5069-9

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh -Như Lai Phật ngọc đông linh (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,mang đến điềm lành,Như Lai Phật phù trợ cho người tuổi Thân được quý nhân phù...

Phật bản mệnh tuổi dậu S5069-10

Phật bản mệnh tuổi dậu S5069-10

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương Phật ngọc đông linh (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương trừ tà mang lại điều tốt lành,phù trợ cho người tuổi Dậu một đời...

Phật bản mệnh tuổi tuất S5069-11

Phật bản mệnh tuổi tuất S5069-11

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Phật A Di Đà ngọc đông linh (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh A Đà sẽ trừ tà,mang đến điềm lành,phù hộ những người sinh năm Tuất một đời bình...

Phật bản mệnh tuổi hợi S5069-12

Phật bản mệnh tuổi hợi S5069-12

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Phật A Di Đà ngọc đông linh (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh A Di Đà sẽ trừ tà,mang đến điềm lành,phù hộ những người sinh năm Hợi một đời...

Phật bản mệnh tuổi tý S1134-1

Phật bản mệnh tuổi tý S1134-1

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá mắt mèo (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.3cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng : 14.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ trừ tà,mang đến điềm lành, Ngài phù hộ mọi việc được...

" alt="Phật bản mệnh tuổi dần S1134-3" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Phật bản mệnh tuổi dần S1134-3

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá mắt mèo (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.3cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ,trừ tà mang lại điều tốt lành,Hư Không Tạng Bồ Tát giúp những người sinh năm...

Phật bản mệnh tuổi mão S1134-4

Phật bản mệnh tuổi mão S1134-4

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát đá mắt mèo (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.3cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng : 14.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,phù hộ những người sinh năm Mão học hành được thành tựu, sự nghiệp thuận...

Phật bản mệnh tuổi tỵ S1134-6

Phật bản mệnh tuổi tỵ S1134-6

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh -Phổ Hiền Bồ Tát đá mắt mèo (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.3cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng : 14.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,mang đến điềm lành.Phổ Hiền Bồ tát là đại diện cho tất cả các Bồ...

Phật bản mệnh tuổi ngọ S1134-7

Phật bản mệnh tuổi ngọ S1134-7

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát đá mắt mèo (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.3cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng : 14.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,mang đến điềm lành, Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho ánh sáng...

Phật bản mệnh tuổi mùi S1134-8

Phật bản mệnh tuổi mùi S1134-8

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh -Như Lai Phật đá mắt mèo (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.3cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng : 14.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,mang đến điềm lành,Như Lai Phật phù trợ cho người tuổi Mùi được quý nhân phù...

Phật bản mệnh tuổi tý S5069-1

Phật bản mệnh tuổi tý S5069-1

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn thạch anh đen (Nam Mỹ) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ trừ tà,mang đến điềm lành, Ngài phù hộ mọi việc được...

Phật bản mệnh tuổi sửu S5069-2

Phật bản mệnh tuổi sửu S5069-2

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá thạch anh đen (Nam Mỹ) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 27.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ,trừ tà mang lại điều tốt lành,Hư Không Tạng Bồ Tát giúp những người sinh...

Phật bản mệnh tuổi dần S5069-3

Phật bản mệnh tuổi dần S5069-3

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá thạch anh đen (Nam Mỹ) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 27.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ,trừ tà mang lại điều tốt lành,Hư Không Tạng Bồ Tát giúp những người sinh...

Phật bản mệnh tuổi mão S5069-4

Phật bản mệnh tuổi mão S5069-4

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát thạch anh đen (Nam mỹ) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 21.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,phù hộ những người sinh năm Mão học hành được thành tựu, sự nghiệp thuận...

Phật bản mệnh tuổi thìn S5069-5

Phật bản mệnh tuổi thìn S5069-5

+ Chất liệu và xuất xứ: Phật Bản Mệnh -Phổ Hiền Bồ Tát thạch anh đen (hồng kong) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 3cm x 0.8cm + Khối lượng : 27.5g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà,mang đến điềm lành.Phổ Hiền Bồ tát là đại diện cho tất cả các Bồ...


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 82155 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời