He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-2908

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-2908

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng lục bảo , vỏ ruby (Myanmar)....

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-3449

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-3449

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng lục bảo , vỏ ruby (Myanmar). + Kích thước (đường kính): 6 cm....

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-2897

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-2897

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng lục bảo , vỏ ruby (Myanmar). + Kích thước (đường kính): 5.6...

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-4808

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-4808

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng lục bảo , vỏ ruby (Myanmar). + Kích thước (đường kính): 7.3...

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-5381

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-5381

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng lục bảo , vỏ ruby (Myanmar). + Kích thước (đường kính): 7.5 cm....

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-4410

Quả cầu hồng lục bảo M185-S5-4410

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng lục bảo , vỏ ruby (Myanmar). + Kích thước (đường kính):...

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-2852

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-2852

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ ( Trung Quốc ). + Kích thước (đường kính): 7.8cm + Khối lượng: 843gr + Ý nghĩa: Biểu tượng của trí tuệ, mang lại công việc thuận lợi, trôi chảy, mở mang mối quan hệ. + Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng...

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-2073

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-2073

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ ( Trung Quốc ). + Kích thước (đường kính): 7cm + Khối lượng: 611gr + Ý nghĩa: Biểu tượng của trí tuệ, mang lại công việc thuận lợi, trôi chảy, mở mang mối quan hệ. + Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng...

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-4516

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-4516

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ ( Trung Quốc )....

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-4781

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-4781

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ ( Trung Quốc ). + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 1.42kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của trí tuệ, mang lại công việc thuận lợi, trôi chảy, mở mang mối quan hệ. + Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng...

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-6176

Quả cầu đá xà cừ M184-S5-6176

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ ( Trung Quốc ). + Kích thước (đường kính): 11cm + Khối lượng: 1.832kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của trí tuệ, mang lại công việc thuận lợi, trôi chảy, mở mang mối quan...

Quả cầu thạch anh tím M190-S5-5035

Quả cầu thạch anh tím M190-S5-5035

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu thạch anh tím (Uruguay). + Kích thước (đường kính): 7.5cm. + Khối lượng: 597gr....

Quả cầu thạch anh tím M190-S5-6009

Quả cầu thạch anh tím M190-S5-6009

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu thạch anh tím (Uruguay). + Kích thước (đường kính): 8cm. + Khối lượng: 713gr....

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-6722

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-6722

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 10 cm + Khối lượng: 1.765 kg. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ....

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-2590

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-2590

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 7 cm + Khối lượng: 680 gr....

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-2564

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-2564

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 6.5 cm + Khối lượng: 673gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt trên...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1578

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1578

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 5.8 cm + Khối lượng: 412 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ....

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1664

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1664

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 6 cm + Khối lượng: 435 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 59377 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời