phối màu văn phòng

Chọn màu sơn trong văn phòng để gặp may mắn

file.267035

Kim khắc Mộc sinh tài. Mà màu xanh là màu tượng trưng của Mộc. Cho nên, nếu văn phòng được phối đúng gam màu này