thăng trầm phong thủy

Những thăng trầm trong phong thủy

phong-thuy-2

Kể cả ở hai cảnh giới âm dương, bất cứ một sinh thể trong trắng lành mạnh nào muốn tồn tại bắt buộc phải thanh