màu sắc

Đoán biết tính cách của mỗi người qua màu sắc

20140827-0217-trac-nghiem-1

Bạn là người có tính cạnh tranh và rất năng động. Bạn không thích thua thiệt người khác, nhưng cũng là người rất đáng tin