He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Tam đa trắng bên cây đa H021G

Tam đa trắng bên cây đa H021G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam đa trắng bên cây đa, bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 25cm x 45cm + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...

Dê kéo xe tiền cải H032G

Dê kéo xe tiền cải H032G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê kéo xe bắp cải, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 16cm x 39cm + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê như ý cát tường H009G

Dê như ý cát tường H009G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê như ý cát tường lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 18cm x 42cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Tam dương khai thái lớn H012G

Tam dương khai thái lớn H012G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê như ý cát tường lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 19cm x 53cm + Khối lượng: 3.9kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Dê như ý tụ bảo H034G

Dê như ý tụ bảo H034G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê như ý tụ bảo, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 21cm x 52cm + Khối lượng: 5.6kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Gậy như ý bạch ngọc H497G

Gậy như ý bạch ngọc H497G

+ Chất liệu và xuất xứ: Gậy như ý bằng hợp kim + bạch ngọc (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 11cm x 22cm. + Khối lượng: kg....

Dê chiêu tài H065G

Dê chiêu tài H065G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x 9cm x...

Tam Dương khai thái H078G

Tam Dương khai thái H078G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 13.5cm x 32.5cm....

Tam Dương tụ bảo H018G

Tam Dương tụ bảo H018G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 11cm x 52cm....

Tam dương bồ đề xanh H091G

Tam dương bồ đề xanh H091G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương đỏ (ba con dê ) bên cây bồ đề, bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15cm x 35cm + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Dê vàng chiêu tài H052G

Dê vàng chiêu tài H052G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.2Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ giao...

Dê vàng vượng tài H053G

Dê vàng vượng tài H053G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê trên đống vàng bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 8.5cm x 20cm + Khối lượng: 1.2Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...

Dê vàng chiêu tài H054G

Dê vàng chiêu tài H054G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x 23cm + Khối lượng: 1.6Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ giao...

Dê vàng chiêu tài H059G

Dê vàng chiêu tài H059G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê chiêu tài tấn bảo bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9.5cm x 26cm + Khối lượng: 1.3Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê vàng như ý H060G

Dê vàng như ý H060G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê cát tường như ý bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 25cm + Khối lượng: 1.2Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê mặt trăng H014G

Dê mặt trăng H014G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 23cm x 49cm + Khối lượng: Kg....

Tam Dương tụ bảo H098G

Tam Dương tụ bảo H098G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31.5cm x 17cm x...

Tam dương khai thái H039G

Tam dương khai thái H039G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá màu (Hồng Kông)....


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 84691 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời