He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Dê vàng như ý H060G

Dê vàng như ý H060G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê cát tường như ý bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 25cm + Khối lượng: 1.2Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê mặt trăng H014G

Dê mặt trăng H014G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 23cm x 49cm + Khối lượng: Kg....

Tam Dương tụ bảo H098G

Tam Dương tụ bảo H098G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31.5cm x 17cm x...

Tam dương khai thái H039G

Tam dương khai thái H039G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá màu (Hồng Kông)....

Mặt hổ phách Ba lan S5007-1226

Mặt hổ phách Ba lan S5007-1226

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt dây chuyền hổ phách (Myanmar). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.3cm + Khối lượng: 1.18g + Ý nghĩa: Là một “tinh thể” tẩy uế, hổ phách làm trong sạch cơ thể và tinh thần, hút bệnh ra khỏi cơ thể, chữa lành và hồi phục hệ thần...

Mặt hổ phách Ba lan S5007-6182

Mặt hổ phách Ba lan S5007-6182

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt dây chuyền hổ phách Ba lan + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.9cm + Khối lượng: 5.94g + Ý nghĩa: Là một “tinh thể” tẩy uế, hổ phách làm trong sạch cơ thể và tinh thần, hút bệnh ra khỏi cơ thể, chữa lành và hồi phục hệ...

Mặt hổ phách đeo cổ S5007-1382

Mặt hổ phách đeo cổ S5007-1382

+ Chất liệu và xuất xứ: Mặt dây chuyền hổ phách (Ba lan)....

Tam dương khai thái H021G

Tam dương khai thái H021G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bên gốc đa bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 22cm x 47cm . + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp chủ nhân luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan...

Tam dương khai thái H020G

Tam dương khai thái H020G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28m x 22cm x...

Dê vàng đằng vân H054G

Dê vàng đằng vân H054G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Dê vàng chiêu tài H055G

Dê vàng chiêu tài H055G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Dê vàng tụ bảo H056G

Dê vàng tụ bảo H056G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng tụ bảo trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Dê vàng củ cải H057G

Dê vàng củ cải H057G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng củ cải trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Dê vàng nguyên bảo H059G

Dê vàng nguyên bảo H059G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng nguyên bảo trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Cửu dương hỷ thái H022G

Cửu dương hỷ thái H022G

+ Chất liệu và xuất xứ: Củu dương (chín con dê ) vàng, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 16cm x 33cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Dê cát tường ôn thuận H102G

Dê cát tường ôn thuận H102G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê xanh trên đồng tiền bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 13cm + Khối lượng: 650gr + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan...

Tam dương tụ tài H023G

Tam dương tụ tài H023G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương tụ tài, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 20cm x 36cm + Khối lượng: 2.9kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...

Tam dương khai thái H048G

Tam dương khai thái H048G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương tụ tài, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 20cm x 28cm + Khối lượng: 2.9kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 84579 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời