vòng chuỗi Đeo tay

Chuỗi hoa mẫu đơn Phỉ Thúy S5120

Chuỗi hoa mẫu đơn Phỉ Thúy S5120

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi đeo tay hoa mẫu đơn ngọc Phỉ Thúy bi vừa (Myanmar). + Kích thước (đường kính bi): 0.9cm. + Khối lượng:...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-3198

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-3198

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.8cm. + Khối lượng: 39gr + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả…...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2788

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2788

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.7cm....

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2952

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2952

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ)....

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2296

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2296

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.5cm....

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2624

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2624

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ)....

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2460

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-2460

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.5cm. + Khối lượng: 30gr + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả…...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-1394

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-1394

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ)....

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-1230

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5102-S5-1230

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.4cm. + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả…...

Chuỗi thạch anh ưu linh S5107-S5-7740

Chuỗi thạch anh ưu linh S5107-S5-7740

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi đeo tay đá thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ). + Kích thước: đường kính bi 1cm. + Khối lượng: 45gr....

Chuỗi thạch anh ưu linh S5107-S5-16512

Chuỗi thạch anh ưu linh S5107-S5-16512

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi đeo tay đá thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ)....

Chuỗi thạch anh ưu linh S5107-S5-3956

Chuỗi thạch anh ưu linh S5107-S5-3956

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi đeo tay đá thạch anh ưu linh xanh (Nam Mỹ). + Kích thước: đường kính bi 0.6cm. + Khối lượng:...

Chuỗi hạt phỉ thúy nhỏ S5115

Chuỗi hạt phỉ thúy nhỏ S5115

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi hạt ngọc phỉ thúy nhỏ ( Hồng Kông )....

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1488

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1488

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ)....

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1666

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1666

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.7cm. + Khối lượng: 28gr + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả…...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1785

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1785

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.7cm. + Khối lượng: 30gr + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả…...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1547

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S5101-S5-1547

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước : đường kính bi 0.5cm....

Chuỗi đá mặt trăng S2059-1715

Chuỗi đá mặt trăng S2059-1715

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước: chuỗi 22 hạt bi tròn nhỏ. + Khối lượng: 17.5g + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự may mắn và bình an, giúp bổ trợ cho sức...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 91055 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời