chuông gió

Chuông gió 6 ống khủng C1262

Chuông gió 6 ống khủng C1262

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió kim loại 6 ống (Quảng Đông). + Kích thước (Dài): 76cm + Khối lượng: 850gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, công việc thuận lợi...

Chuông gió 2 tầng chuông đồng C1213

Chuông gió 2 tầng chuông đồng C1213

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 12 chuông đồng + hồ lô + Kích thước (Dài x đường kính chuông): 60cm x 2cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 3 chuông đồng C1215

Chuông gió 3 chuông đồng C1215

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 3 chuông đồng . + Kích thước (dài x đường kính chuông ): 25cm x 2cm. + Khối lượng: 60 gr...

Chuông gió 6 ống 8 chum C1210

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 ống và 8 chuông nhôm màu trắng (Quảng Đông) + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở hướng...

Chuông gió thuyền buồm C1233

Chuông gió thuyền buồm C1233

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió thuyền buồm 6 chuông kim loại + Kích thước (Dài): 61cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, công việc thuận lợi...

Chuông gió C1207

Chuông gió C1207

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 ống 12 chuông kim loại + Kích thước (Dài ): 69cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài và...

Chuông gió đồng C1203

Chuông gió đồng C1203

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 5 chuông đồng + Kích thước (Dài x đường kính chuông ): 40cm x 2cm....

Chuông gió 6 chuông C1220

Chuông gió 6 chuông C1220

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió hồ lô + 6 chuông kim loại + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài và bình an cho gia đạo....

Chuông gió đá mã não TA102-1

Chuông gió đá mã não TA102-1

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió đá mã não (Trung Quốc). + Kích thước (Dài): 75-80cm. + Khối lượng: 300g....

Chuông gió đá mã não TA102-2

Chuông gió đá mã não TA102-2

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió đá mã não (Trung Quốc). + Kích thước (Dài): 75-80cm. + Khối lượng:...

Chuông gió đá mã não TA102-3

Chuông gió đá mã não TA102-3

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió đá mã não (Trung Quốc). + Kích thước (Dài): 75-80cm. + Khối lượng:...

Chuông gió đá mã não TA102-4

Chuông gió đá mã não TA102-4

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió đá mã não (Trung Quốc). + Kích thước (Dài): 75-80cm....

Chuông gió đá mã não TA102-6

Chuông gió đá mã não TA102-6

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió đá mã não (Trung Quốc). + Kích thước (Dài):...

Chuông gió đá mã não TA102-7

Chuông gió đá mã não TA102-7

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió đá mã não (Trung Quốc). + Kích thước (Dài): 75-80cm....

Chuông gió C1205

Chuông gió C1205

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 8 ống, 10 chuông kim loại. + Kích thước (Dài): 35cm. + Khối lượng: 250g....

Chuông gió phong thủy C1228

Chuông gió phong thủy C1228

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 8 ống kim loại (Trung Quốc). + Kích thước (Dài): 30cm. + Khối lượng: 200 gr....

Chuông gió phong thủy C1242

Chuông gió phong thủy C1242

+ Chất liệu và xuất xứ : Chuông gió 5 ống hình bát quái bằng nhôm (Trung Quốc). + Kích thước (dài): 24cm. + Khối lượng : 60 g....

Chuông gió phong thủy C1226

Chuông gió phong thủy C1226

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 9 ống nhôm ống kim loại (Trung Quốc). + Kích thước (Dài ): 60cm. + Khối lượng: 300 gr....

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 31353 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời