chuông gió

Chuông gió hình thuyền 6 chuông CG1260

Chuông gió hình thuyền 6 chuông CG1260

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 chuông hợp kim (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 60cm x 24cm + Khối lượng: 208g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 5  chuông CG1217

Chuông gió 5 chuông CG1217

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 5 chuông đồng (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng):46cm x 8cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài...

Chuông gió đồng 6 tầng 6 ống D159

Chuông gió đồng 6 tầng 6 ống D159

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 tầng 6 ống bằng đồng (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 61cm x 8cm + Khối lượng: 310g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn...

Chuông gió 8 ống CG1253

Chuông gió 8 ống CG1253

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 8 ống kim loại (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 60cm x 12cm + Khối lượng: 132g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió mặt trời 5 ống CG1222

Chuông gió mặt trời 5 ống CG1222

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió mặt trời 5 ống (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 71cm x 8cm + Khối lượng: 145g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 6 ống bát quái CG1227

Chuông gió 6 ống bát quái CG1227

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 ống bát quái (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 85cm x 10cm + Khối lượng: 176g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió cá 3 chuông cg1215

Chuông gió cá 3 chuông cg1215

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió cá 3 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 43cm x 9cm + Khối lượng: 66g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận...

Chuông gió hoa mai 3 chuông cg1214

Chuông gió hoa mai 3 chuông cg1214

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió hoa mai 3 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 42cm x 7cm + Khối lượng: 121g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 10 ống cg1258

Chuông gió 10 ống cg1258

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 10 ống (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 55cm x 15cm + Khối lượng: 180g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 5 ống bát quái cg1235

Chuông gió 5 ống bát quái cg1235

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 5 ống bát quái (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 45cm x 6cm + Khối lượng: 47g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 20 ống cg1229

Chuông gió 20 ống cg1229

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 20 ống (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 55cm x 15cm + Khối lượng: 180g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 4 chuông cg1210

Chuông gió 4 chuông cg1210

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 68cm x 6cm + Khối lượng: 126g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 12 chuông cg1213

Chuông gió 12 chuông cg1213

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 12 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 71cm x 12cm + Khối lượng: 322g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 4 ống nhôm trắng CG1245

Chuông gió 4 ống nhôm trắng CG1245

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 thanh kim loại (Hồng Kông) + Kích thước (Dài): 47cm. + Khối lượng:...

Chuông gió 8 ống nhôm CG1248

Chuông gió 8 ống nhôm CG1248

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 8 ống may mắn (Hồng Kông). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 350gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài...

chuông gió 8 ống cg1205

chuông gió 8 ống cg1205

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 8 ống 12 chuông kim loại (Hồng Kông) + Kích thước (Dài + rộng ) : 63cm + 13cm + Khối lượng: 400gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn...

chuông gió 6 ống 12 chuông cg1207

chuông gió 6 ống 12 chuông cg1207

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 ống 12 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài + rộng ) : 76cm + 9,5cm + Khối lượng: 3000gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

chuông gió hoa mai 6 chuông cg1206

chuông gió hoa mai 6 chuông cg1206

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió hoa mai 6 chuông kim loại (Hồng Kông) + Kích thước (Dài + rộng ) : 43cm + 8cm + Khối lượng: 162gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 101492 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời