chuông gió

Chuông gió 5 ống khủng C1263

Chuông gió 5 ống khủng C1263

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió kim loại 5 ống (Hồng Kông). + Kích thước (Dài): 76cm + Khối lượng: 850gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, công việc thuận lợi...

Chuông gió 12 ống nhôm C1260

Chuông gió 12 ống nhôm C1260

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 12 ống trắng (Hồng Kông). + Kích thước (Dài): 62cm. + Khối lượng: 232gr....

Chuông gió 8 ống nhôm C1248

Chuông gió 8 ống nhôm C1248

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 8 ống trắng (Hồng Kông)....

Chuông gió phong thủy C1237

Chuông gió phong thủy C1237

+ Chất liệu và xuất xứ : Chuông gió chim hỷ tước, 4 chuông đồng (Hồng Kông). + Kích thước (dài) : 32cm....

Chuông gió mã não đỏ H087

Chuông gió mã não đỏ H087

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 7 miếng mã não đỏ (Hồng Kông) + Kích thước (dài ): 79cm + Khối lượng: 310gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, hóa giải nhà không hợp hướng. + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở hướng Tây...

Chuông gió 5 ống vàng C1255

Chuông gió 5 ống vàng C1255

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 73cm + Khối lượng: 100 gram + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 5 thanh vàng C1254

Chuông gió 5 thanh vàng C1254

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 73cm + Khối lượng: 100 gram + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 5 ống đen C1245

Chuông gió 5 ống đen C1245

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 77cm + Khối lượng: 0.25kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

Chuông bát quái 5 ống vàng C1235

Chuông bát quái 5 ống vàng C1235

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) 5 thanh bát quái , bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (chiều dài): 37cm + Khối lượng: 75gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn...

Chuông gió 5 thanh C1221

Chuông gió 5 thanh C1221

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 68cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

Chuông gió 5 thanh C1209

Chuông gió 5 thanh C1209

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (dài ): 30 cm . + Khối lượng: 150g...

Chuông gió 6 thanh vàng C1223

Chuông gió 6 thanh vàng C1223

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 60cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

Chuông gió hoa mai 5 thanh C1239

Chuông gió hoa mai 5 thanh C1239

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (dài): 26cm . + Khối lượng: 150gr ....

Chuông gió 6 chuông C1233

Chuông gió 6 chuông C1233

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng đồng (Hồng Kông) + Kích thước (dài) : 60cm. + Khối lượng : 222g. + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 5 ống xanh C1240

Chuông gió 5 ống xanh C1240

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 60cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

Chuông gió 5 ống xanh C1241

Chuông gió 5 ống xanh C1241

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 60cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

" alt="Chuông gió 5 ống tím C1241" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Chuông gió 5 ống tím C1241

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 60cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

Chuông gió 8 ống trắng C1248

Chuông gió 8 ống trắng C1248

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió ( phong linh ) bằng nhôm (Hồng Kông) + Kích thước (Dài ): 60 + Khối lượng: 200 gram + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 64905 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời