chuông gió

Phong linh mã não đỏ lớn H093

Phong linh mã não đỏ lớn H093

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài): 75-80cm. + Khối lượng:...

Chuông gió 5 thanh nhôm CG1208

Chuông gió 5 thanh nhôm CG1208

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 thanh bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước: + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài cho gia đình...

Chuông gió 3 chuông hoa mai CG1214

Chuông gió 3 chuông hoa mai CG1214

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 3 chuông bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước: + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài cho gia đình...

Chuông gió 5 ống nhôm trắng nhỏ CG1252

Chuông gió 5 ống nhôm trắng nhỏ CG1252

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm nhỏ may mắn (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận...

Chuông gió 6 ống CG1249

Chuông gió 6 ống CG1249

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm + Kích thước(dài): 70cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài và sức khỏe bình an cho...

Chuông gió 6 ống nhôm CG1239

Chuông gió 6 ống nhôm CG1239

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm, màu vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 50cm + Khối lượng : 250gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió thuyền buồm 8 ống nhôm trắng CG1247

Chuông gió thuyền buồm 8 ống nhôm trắng CG1247

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thuyền buồm 8 ống nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 40cm + Khối lượng : 200gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 5 ống CG1235

Chuông gió 5 ống CG1235

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng): 46cm x 8cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió hình thuyền 6 chuông CG1260

Chuông gió hình thuyền 6 chuông CG1260

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 chuông hợp kim (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 60cm x 24cm + Khối lượng: 208g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà,...

Chuông gió 5  chuông CG1217

Chuông gió 5 chuông CG1217

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng):46cm x 8cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

Chuông gió đồng 6 tầng 6 ống D159

Chuông gió đồng 6 tầng 6 ống D159

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 tầng 6 ống bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 61cm x 8cm + Khối lượng: 310g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong...

Chuông gió 8 ống CG1253

Chuông gió 8 ống CG1253

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 60cm x 12cm + Khối lượng: 132g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà,...

Chuông gió mặt trời 5 ống CG1222

Chuông gió mặt trời 5 ống CG1222

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió mặt trời 5 ống (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 71cm x 8cm + Khối lượng: 145g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà,...

Chuông gió 6 ống bát quái CG1227

Chuông gió 6 ống bát quái CG1227

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống bát quái (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 85cm x 10cm + Khối lượng: 176g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà,...

Chuông gió cá 3 chuông cg1215

Chuông gió cá 3 chuông cg1215

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió cá 3 chuông (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 43cm x 9cm + Khối lượng: 66g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió hoa mai 3 chuông cg1214

Chuông gió hoa mai 3 chuông cg1214

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió hoa mai 3 chuông (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 42cm x 7cm + Khối lượng: 121g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà,...

Chuông gió 10 ống cg1258

Chuông gió 10 ống cg1258

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 10 ống (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 55cm x 15cm + Khối lượng: 180g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận...

Chuông gió 5 ống bát quái cg1235

Chuông gió 5 ống bát quái cg1235

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống bát quái (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 45cm x 6cm + Khối lượng: 47g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà,...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 101816 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời