bộ 12 con giáp vàng

Dê vàng phú quý H031G

Dê vàng phú quý H031G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng phú quý, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 10cm x 27cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...

Tam dương khai nguyệt đỏ H078G

Tam dương khai nguyệt đỏ H078G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) trong trăng đỏ lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 15cm x 31cm + Khối lượng: 2.6kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm,...

Kim dương chiêu tài H052G

Kim dương chiêu tài H052G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 20cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Kim dương vượng tài H053G

Kim dương vượng tài H053G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 20cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Dê vàng trên đồng tiền H075G

Dê vàng trên đồng tiền H075G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên đồng tiền mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 6cm x 13cm + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Dê vàng trên tảng đá H074G

Dê vàng trên tảng đá H074G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên tảng đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 6cm x 13cm + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan...

Dê vàng nguyên bảo H071G

Dê vàng nguyên bảo H071G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng nguyên bảo mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Dê vàng bắp cải H069G

Dê vàng bắp cải H069G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng bắp cải mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Dê vàng như ý H072G

Dê vàng như ý H072G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng như ý mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Dê vàng trong trăng xanh H082G

Dê vàng trong trăng xanh H082G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trong trăng xanh, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 10cm x 22cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê trên đỉnh vàng H068G

Dê trên đỉnh vàng H068G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê trên đỉnh vàng, bột đá mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm,...

Dê vàng trong trăng đỏ H083G

Dê vàng trong trăng đỏ H083G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trong trăng đỏ, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 10cm x 22cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Tam dương khai nguyệt xanh H080G

Tam dương khai nguyệt xanh H080G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) trong trăng xanh, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x 34cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Tam dương khai nguyệt đỏ H081G

Tam dương khai nguyệt đỏ H081G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) trong trăng đỏ, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x 34cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Gà phú quý Y275

Gà phú quý Y275

+ Chất liệu và xuất xứ: Gà , bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông ) + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 20cm x 44cm . + Khối lượng: 3.5kg. + Ý nghĩa: Chiêu tài, hóa giải hung khí, công việc vững chắc, mang điềm lành, hợp với tuổi Tỵ, Dậu, Sửu ....

Khỉ 12 con giáp xanh E328

Khỉ 12 con giáp xanh E328

+ Chất liệu và xuất xứ : Khỉ (tuổi Thân ) bột đá màu (Hồng Kông)....

Rồng vàng đế gỗ A134

Rồng vàng đế gỗ A134

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng 12 con giáp – con Rồng ( Thìn ) bột đá mạ vàng non (Hồng Kông)....

Dê 12 con giáp xanh E328

Dê 12 con giáp xanh E328

+ Chất liệu và xuất xứ : Dê (tuổi Mùi) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 11cm x 9cm x 14cm + Khối lượng : 625g + Ý nghĩa : Biểu tượng may mắn trong công việc, thu hút vận may, mang lại tài lộc bất ngờ. Hợp với tuổi Hợi,...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 82006 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời