xem bói bàn tay

Cách để đoán nghề nghiệp chỉ qua bàn tay

20140420-1149-133844633671073780hand-isolated

Ngón giữa có vết chai: thường thấy ở người làm việc trên bàn giấy, đặc biệt là những nhà viết tiểu thuyết hoặc viết kịch.