tỳ hưu M008

Tỳ hưu lam ngọc tránh tà khí M008

Tỳ hưu lam ngọc M008 3,672,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc lớn có đế (tại Việt Nam) +