tượng tỳ hưu bột đá màu

Tỳ hưu xanh cõng tiền hóa giải sát lịch tà H112G

Tỳ hưu xanh cõng tiền H112G 3,390,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh cõng tiền trên đế gỗ, bột đá

Tỳ hưu trên củ sâm sức khỏe cho người sử dụng H113G

Tỳ hưu trên củ sâm H113G 3,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh trên củ sâm trắng, bột đá màu

Tỳ hưu đỏ bên hồ lô sức khỏe cho gia chủ H142G

Tỳ hưu đỏ bên hồ lô H142G 3,280,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh xoay bên hồ lô đỏ ,