nơi bán túi xách

Nên sử dụng túi xách một cách khoa học

db01776f0048-CAM.jpg

Cẩn thận khi đặt túi xách nhé! Nếu bạn ngồi thì tốt nhất nên đặt túi bên trái, trừ phi đi chung với một người nào khác.