ngu hanh tuong sinh

Ngũ hành tương khắc

ngu-hanh-tuong-sinh

Hãy nhớ lại bài ca dao của tuổi thơ: “Một với một là Hai. Hai với hai là Bốn. Bốn thêm một bằng Năm. Năm