hành mộc

Giải pháp giảm bớt năng lượng độc hại

nhamaitamgiac2

Hành Hỏa tượng trưng bởi hình tam giác, màu đỏ, nến, đèn sáng, đèn chùm, đèn chiếu, mặt trời và vật thể nóng. Hành Hỏa cũng tượng trưng