He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-5357

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-5357

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 10.5 cm + Khối lượng: 1404 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ… + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-708

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-708

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 5 cm + Khối lượng: 182 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1094

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1094

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 6 cm + Khối lượng: 284 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1135

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1135

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 6 cm + Khối lượng: 295gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt trên...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-670

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-670

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 4.8 cm + Khối lượng: 172 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1192

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-1192

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 6.1 cm + Khối lượng: 310gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt trên...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-787

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-787

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 5.5 cm + Khối lượng: 203gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ....

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-515

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-515

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 4.5 cm + Khối lượng: 131 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-5985

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-5985

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 11 cm + Khối lượng: 1570gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ....

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-7387

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-7387

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 11.2 cm + Khối lượng: 1941 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-5081

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-5081

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 10 cm + Khối lượng: 1331 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-13125

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-13125

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 13.5 cm + Khối lượng: 3459gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ....

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-3065

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-3065

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 8.3 cm + Khối lượng: 803 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-4329

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-4329

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 9.5 cm + Khối lượng: 1132 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-3875

Quả cầu thạch anh hồng M181-S5-3875

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 9 cm + Khối lượng: 1012 gr + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Quả cầu thạch anh vàng non M191-S5-2402

Quả cầu thạch anh vàng non M191-S5-2402

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh vàng non (Nam Mỹ). + Kích thướt (đường kính): 10 cm. + Khối lượng: 1400 gr....

Quả cầu thạch anh vàng non M191-S5-1518

Quả cầu thạch anh vàng non M191-S5-1518

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh vàng non (Nam Mỹ). + Kích thướt (đường kính): 7.8 cm. + Khối lượng: 886 gr....

Quả cầu thạch anh vàng non M191-S5-3049

Quả cầu thạch anh vàng non M191-S5-3049

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh vàng non (Nam Mỹ). + Kích thướt (đường kính): 11.5 cm. + Khối lượng: 1785 gr....


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 65222 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời