He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Quả cầu thạch anh tím M190-2179

Quả cầu thạch anh tím M190-2179

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 5.6cm + Khối lượng: 260g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-2263

Quả cầu thạch anh tím M190-2263

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 5.7cm + Khối lượng: 269g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-2355

Quả cầu thạch anh tím M190-2355

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 6cm + Khối lượng: 280g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-2582

Quả cầu thạch anh tím M190-2582

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 6.3cm + Khối lượng: 307g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

" alt="Quả cầu thạch anh tím M190-3019" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Quả cầu thạch anh tím M190-3019

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 6.5cm + Khối lượng: 360g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-3212

Quả cầu thạch anh tím M190-3212

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 6.5cm + Khối lượng: 382g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-3305

Quả cầu thạch anh tím M190-3305

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 6.5cm + Khối lượng: 393g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-10404

Quả cầu thạch anh tím M190-10404

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 9.5cm + Khối lượng: 1238g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

" alt="Quả cầu thạch anh tím M190-12597" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Quả cầu thạch anh tím M190-12597

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 10.5cm + Khối lượng: 1410g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-2869

Quả cầu thạch anh tím M190-2869

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 6.3cm + Khối lượng: 342g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-3239

Quả cầu thạch anh tím M190-3239

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 6.5cm + Khối lượng: 386g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-5003

Quả cầu thạch anh tím M190-5003

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 8cm + Khối lượng: 596g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-5112

Quả cầu thạch anh tím M190-5112

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 8cm + Khối lượng: 609g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

" alt="Quả cầu thạch anh tím M190-6338" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Quả cầu thạch anh tím M190-6338

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 8.3cm + Khối lượng: 755g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Quả cầu thạch anh tím M190-7406

Quả cầu thạch anh tím M190-7406

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 8.3cm + Khối lượng: 981g (8.400.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối...

Bông thạch anh tím H082-3004

Bông thạch anh tím H082-3004

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9.5cm x 15cm ....

Bông thạch anh tím H082-11486

Bông thạch anh tím H082-11486

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 19.5cm . + Khối lượng: 3128gr (bao gồm...

Bông thạch anh tím H082-7777

Bông thạch anh tím H082-7777

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 19.5cm . + Khối lượng: 3128gr (bao gồm đế)....


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 68821 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời