He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

" alt="Cầu thạch anh hồng QC201-S5-527" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-527

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng ( Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 4.5 cm + Khối lượng: 137 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa,...

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1067

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1067

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng ( Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 5.5 cm + Khối lượng: 285 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa,...

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1081

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1081

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 5.8 cm + Khối lượng: 290 gr....

" alt="Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1089" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1089

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 6 cm + Khối lượng: 293 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1404

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1404

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 7 cm + Khối lượng: 377 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1470

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1470

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng ( Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 7 cm + Khối lượng: 395 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng:...

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1830

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-1830

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 7.5 cm + Khối lượng: 423 gr....

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-2007

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-2007

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 7.8 cm + Khối lượng: 540 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa,...

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-2396

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-2396

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 8 cm + Khối lượng: 644 gr....

" alt="Cầu thạch anh hồng QC201-S5-2557" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-2557

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 8.2 cm + Khối lượng: 688 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-3149

Cầu thạch anh hồng QC201-S5-3149

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh hồng (Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 9 cm + Khối lượng: 849 gr. + Ý nghĩa: Biểu tượng công việc thuận lợi, suôn sẻ, kích hoạt cung tình duyên, mang lại hạnh phúc hôn nhân, gia đình, hợp mệnh Hỏa, Thổ. + Cách sử dụng: đặt...

" alt="Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1613" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1613

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 20 bi + Khối lượng: 27.1g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, trừ tà tịch tà, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1708

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1708

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (Nam Mỹ)....

" alt="Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1737" class="thumbnail alignleft post_thumbnail" width="130" height="120" />

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1737

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi + Khối lượng: 29.2g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, trừ tà tịch tà, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1755

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1755

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi + Khối lượng: 29.5g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, trừ tà tịch tà, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-3689

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-3689

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 16 bi + Khối lượng: 62g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, trừ tà tịch tà, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-4043

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-4043

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 16 bi + Khối lượng: 62g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, trừ tà tịch tà, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị...

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1738

Chuỗi thạch anh tím Uruguay S992-1738

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi thạch anh tím đậm Uruguay (Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 19 bi + Khối lượng: 29.21g + Ý nghĩa: bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, trừ tà tịch tà, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị...


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 46948 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời