He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Ngựa xanh kéo cải to A040

Ngựa xanh kéo cải to A040

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngựa bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 20cm x 37cm....

Ngựa xanh kéo cải A032

Ngựa xanh kéo cải A032

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngựa bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 20cm x 32cm. + Khối lượng: 4 kg + Ý nghĩa: Phát đạt trong kinh doanh, công việc thành công, như ý, mang lại nhiều may mắn, tài lộc, hợp tuổi Ngọ , Dần, Tuất, Mùi… +...

Ngựa vàng bắp cải A038

Ngựa vàng bắp cải A038

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông)....

Ngựa xanh bắp cải A034

Ngựa xanh bắp cải A034

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 14,5cm x 35,5cm + Khối lượng: 2.55 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa vàng A039

Ngựa vàng A039

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 13,5cm x 29cm + Khối lượng: 2.6 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Bình ngọc xanh tam mã A043

Bình ngọc xanh tam mã A043

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 14cm x 23,5cm + Khối lượng: 1.3 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa xanh đế thủy tinh A044

Ngựa xanh đế thủy tinh A044

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 8,5cm x 18cm + Khối lượng: 1.8 kg/cặp + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa xanh hồ lô A045

Ngựa xanh hồ lô A045

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 9,5cm x 23,5cm + Khối lượng: 1.95 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa gỗ A047

Ngựa gỗ A047

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá giả gỗ (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21,5cm x 10cm x 24cm + Khối lượng: 1.5 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa...

Ngựa hồng A050

Ngựa hồng A050

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá giả gỗ (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 55cm x 22cm x 60cm + Khối lượng: 6 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa...

Ngựa ngọc cõng vàng A012

Ngựa ngọc cõng vàng A012

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 18.5cm x 35.5cm + Khối lượng: 3.95 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa trắng bồn tụ bảo A013

Ngựa trắng bồn tụ bảo A013

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông)....

Ngựa vàng bồn tụ bảo A014

Ngựa vàng bồn tụ bảo A014

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15,5cm x 10,6cm x 23,2cm + Khối lượng: 1.15 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa trắng đế thủy tinh A016

Ngựa trắng đế thủy tinh A016

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15,5cm x 10,6cm x 23,2cm + Khối lượng: 1.15 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa vàng đế thủy tinh A017

Ngựa vàng đế thủy tinh A017

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15,5cm x 10,6cm x 23,2cm + Khối lượng: 1.15 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...

Ngựa vàng bồn vàng A018

Ngựa vàng bồn vàng A018

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông)....

Ngựa đen, vàng kim A026

Ngựa đen, vàng kim A026

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông)....

Ngựa vàng kéo bắp ngô A027

Ngựa vàng kéo bắp ngô A027

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng ngựa bằng bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 65cm x 22cm x 51cm + Khối lượng: 11.4 kg + Ý nghĩa: biểu tượng cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức, giúp những chuyến công tác xa trở...


Vật Phẩm Phong Thủy, Cửa Hàng Phong Thủy, Shop Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 50430 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời