Kỳ Hòa »

Quả cầu dạ quang xanh M186-1898

Quả cầu dạ quang xanh M186-1898

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá dạ quang xanh ( đom đóm)- (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 6.8cm + Khối lượng: 502g + Ý nghĩa: Tăng sự tập trung và giúp ích trong việc ra quyết định, giúp bạn cảm nhận trước những điều tiêu cực có thể xảy ra trong công việc, hấp...

Quả cầu dạ quang xanh M186-2034

Quả cầu dạ quang xanh M186-2034

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá dạ quang xanh ( đom đóm)- (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 7cm + Khối lượng: 538g + Ý nghĩa: Tăng sự tập trung và giúp ích trong việc ra quyết định, giúp bạn cảm nhận trước những điều tiêu cực có thể xảy ra trong công việc, hấp...

Quả cầu thạch anh hồng M181-11718

Quả cầu thạch anh hồng M181-11718

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 13.2CM + Khối lượng: 3.1kg + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu dạ quang xanh M186-1890

Quả cầu dạ quang xanh M186-1890

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá dạ quang xanh ( đom đóm)- (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 6.8cm + Khối lượng: 500g + Ý nghĩa: Tăng sự tập trung và giúp ích trong việc ra quyết định, giúp bạn cảm nhận trước những điều tiêu cực có thể xảy ra trong công việc, hấp...

Quả cầu thạch anh hồng M181-4158

Quả cầu thạch anh hồng M181-4158

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 9.1cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu thạch anh hồng M181-5103

Quả cầu thạch anh hồng M181-5103

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 9.9cm + Khối lượng: 1.35kg + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu thạch anh hồng M181-5481

Quả cầu thạch anh hồng M181-5481

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 10.2cm + Khối lượng: 1.45kg + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu thạch anh hồng M181-5670

Quả cầu thạch anh hồng M181-5670

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 10.2cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu thạch anh hồng M181-2740

Quả cầu thạch anh hồng M181-2740

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 7.8cm + Khối lượng: 725g + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu thạch anh hồng M181-2393

Quả cầu thạch anh hồng M181-2393

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 7.8cm + Khối lượng: 725g + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu thạch anh tím M190-11760

Quả cầu thạch anh tím M190-11760

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 10.2cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối bản thân, bảo vệ chống lại...

Quả cầu thạch anh hồng M181-2669

Quả cầu thạch anh hồng M181-2669

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu thạch anh hồng ( Brazil, Uruguay, Hồng Kông) + Kích thước: đường kính 8cm + Khối lượng: 706g + Ý nghĩa: Tượng trưng cho trí tuệ và sự may mắn, giúp công việc luôn luôn được thuận lợi, viên đá của tình yêu + Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm...

Quả cầu thạch anh tím M190-8375

Quả cầu thạch anh tím M190-8375

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 9.1cm + Khối lượng: 997g + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối bản thân, bảo vệ chống lại...

Quả cầu thạch anh tím M190-6535

Quả cầu thạch anh tím M190-6535

+ Chất liệu và xuất xứ: quả cầu thạch anh tím Uruguay (Uruguay) + Kích thước (đường kính): 8.3cm + Khối lượng: 778g + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền lực với một lịch sử phong phú, giúp chống lại những cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự lừa dối bản thân, bảo vệ chống lại...

Quả Cầu Hồng Vân M194-4725

Quả Cầu Hồng Vân M194-4725

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng vân (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 9.8cm + Khối lượng: 1.25kg + Ý nghĩa:Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối quan hệ tình cảm, tình yêu...

Quả Cầu Hồng Vân M194-4539

Quả Cầu Hồng Vân M194-4539

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng vân (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 9.6cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não....

Quả Cầu Hồng Vân M194-2748

Quả Cầu Hồng Vân M194-2748

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng vân (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 8.2cm + Khối lượng: 727g + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối quan hệ tình cảm, tình...

Quả Cầu Hồng Vân M194-3308

Quả Cầu Hồng Vân M194-3308

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá hồng vân (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 8.6cm + Khối lượng: 875g + Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não....

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 76293 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời