Kỳ Hòa »

Chuông gió hình thuyền 6 chuông CG1260

Chuông gió hình thuyền 6 chuông CG1260

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 chuông hợp kim (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 60cm x 24cm + Khối lượng: 208g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 5  chuông CG1217

Chuông gió 5 chuông CG1217

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 5 chuông đồng (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng):46cm x 8cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài...

Chuông gió đồng 6 tầng 6 ống D159

Chuông gió đồng 6 tầng 6 ống D159

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 tầng 6 ống bằng đồng (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 61cm x 8cm + Khối lượng: 310g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn...

Chuông gió 8 ống CG1253

Chuông gió 8 ống CG1253

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 8 ống kim loại (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 60cm x 12cm + Khối lượng: 132g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió mặt trời 5 ống CG1222

Chuông gió mặt trời 5 ống CG1222

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió mặt trời 5 ống (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 71cm x 8cm + Khối lượng: 145g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 6 ống bát quái CG1227

Chuông gió 6 ống bát quái CG1227

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 6 ống bát quái (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 85cm x 10cm + Khối lượng: 176g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió cá 3 chuông cg1215

Chuông gió cá 3 chuông cg1215

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió cá 3 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 43cm x 9cm + Khối lượng: 66g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận...

Chuông gió hoa mai 3 chuông cg1214

Chuông gió hoa mai 3 chuông cg1214

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió hoa mai 3 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 42cm x 7cm + Khối lượng: 121g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 10 ống cg1258

Chuông gió 10 ống cg1258

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 10 ống (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 55cm x 15cm + Khối lượng: 180g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 5 ống bát quái cg1235

Chuông gió 5 ống bát quái cg1235

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 5 ống bát quái (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 45cm x 6cm + Khối lượng: 47g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 20 ống cg1229

Chuông gió 20 ống cg1229

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 20 ống (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 55cm x 15cm + Khối lượng: 180g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Long quy cõng táp văn xương hm034

Long quy cõng táp văn xương hm034

+ Chất liệu và xuất xứ: Long quy cõng tháp văn xương( rùa đầu rồng ) (Hồng Kông)....

Thiềm thừ lam ngọc hm029

Thiềm thừ lam ngọc hm029

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ (cóc ba chân) đá lam ngọc (Miền Nam – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 12cm x 6,5cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: Thiềm thừ là linh vật về giữ và nhả tài lộc cho gia chủ và mang đến điềm lành cho...

Thiềm thừ lam ngọc hm032

Thiềm thừ lam ngọc hm032

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ (cóc ba chân) đá lam ngọc (Miền Nam – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 18cm x 16cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: Thiềm thừ là linh vật về giữ và nhả tài lộc cho gia chủ và mang đến điềm lành cho...

Thiềm thừ thạch anh đen hm166

Thiềm thừ thạch anh đen hm166

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ (cóc ba chân) đá thạch anh đen (nam mỹ) + Kích thước (dài x rộng x cao): 6,5cm x 7.5cm x 5cm + Khối lượng: 250 gram + Ý nghĩa: Thiềm thừ là linh vật về giữ và nhả tài lộc cho gia chủ và mang đến điềm lành cho gia...

Chuông gió 4 chuông cg1210

Chuông gió 4 chuông cg1210

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 68cm x 6cm + Khối lượng: 126g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 12 chuông cg1213

Chuông gió 12 chuông cg1213

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 12 chuông (Hồng Kông) + Kích thước (Dài x rộng ) : 71cm x 12cm + Khối lượng: 322g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

long quy cõng tháp hm123

long quy cõng tháp hm123

+ Chất liệu và xuất xứ: Long quy ( rùa đầu rồng ) đá Lam Ngọc cõng tháp (Hồng Kông). + Kích thước (dài x cao x rộng): 17cm x 9cm x 17cm + Khối lượng: 1,3 kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc của tuổi thọ, sức khỏe, giúp công việc thăng tiến, chống tiểu nhân...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 101738 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời